Thai Stopwords

 

Thai Stopwords

ไว้
ไม่
ไป
ได้
ให้
ใน
โดย
แห่ง
แล้ว
และ
แรก
แบบ
แต่
เอง
เห็น
เลย
เริ่ม
เรา
เมื่อ
เพื่อ
เพราะ
เป็นการ
เป็น
เปิดเผย
เปิด
เนื่องจาก
เดียวกัน
เดียว
เช่น
เฉพาะ
เคย
เข้า
เขา
อีก
อาจ
อะไร
ออก
อย่าง
อยู่
อยาก
หาก
หลาย
หลังจาก
หลัง
หรือ
หนึ่ง
ส่วน
ส่ง
สุด
สําหรับ
ว่า
วัน
ลง
ร่วม
ราย
รับ
ระหว่าง
รวม
ยัง
มี
มาก
มา
พร้อม
พบ
ผ่าน
ผล
บาง
น่า
นี้
นํา
นั้น
นัก
นอกจาก
ทุก
ที่สุด
ที่
ทําให้
ทํา
ทาง
ทั้งนี้
้ง
ถ้า
ถูก
ถึง
ต้อง
ต่างๆ
ต่าง
ต่อ
ตาม
ตั้งแต่
ตั้ง
ด้าน
ด้วย
ดัง
ซึ่ง
ช่วง
จึง
จาก
จัด
จะ
คือ
ความ
ครั้ง
คง
ขึ้น
ของ
ขอ
ขณะ
ก่อน
ก็
การ
กับ
กัน
กว่า
กล่าว