Swedish

 

Swedish Stopwords

aderton
adertonde
adjö
aldrig
alla
allas
allt
alltid
alltså
än
andra
andras
annan
annat
ännu
artonde
artonn
åtminstone
att
åtta
åttio
åttionde
åttonde
av
även
båda
bådas
bakom
bara
bäst
bättre
behöva
behövas
behövde
behövt
beslut
beslutat
beslutit
bland
blev
bli
blir
blivit
bort
borta
bra

dag
dagar
dagarna
dagen
där
därför
de
del
delen
dem
den
deras
dess
det
detta
dig
din
dina
dit
ditt
dock
du
efter
eftersom
elfte
eller
elva
en
enkel
enkelt
enkla
enligt
er
era
ert
ett
ettusen

fanns
får
fått
fem
femte
femtio
femtionde
femton
femtonde
fick
fin
finnas
finns
fjärde
fjorton
fjortonde
fler
flera
flesta
följande
för
före
förlåt
förra
första
fram
framför
från
fyra
fyrtio
fyrtionde

gälla
gäller
gällt
går
gärna
gått
genast
genom
gick
gjorde
gjort
god
goda
godare
godast
gör
göra
gott
ha
hade
haft
han
hans
har
här
heller
hellre
helst
helt
henne
hennes
hit
hög
höger
högre
högst
hon
honom
hundra
hundraen
hundraett
hur
i
ibland
idag
igår
igen
imorgon
in
inför
inga
ingen
ingenting
inget
innan
inne
inom
inte
inuti
ja
jag
jämfört
kan
kanske
knappast
kom
komma
kommer
kommit
kr
kunde
kunna
kunnat
kvar
länge
längre
långsam
långsammare
långsammast
långsamt
längst
långt
lätt
lättare
lättast
legat
ligga
ligger
lika
likställd
likställda
lilla
lite
liten
litet
man
många
måste
med
mellan
men
mer
mera
mest
mig
min
mina
mindre
minst
mitt
mittemot
möjlig
möjligen
möjligt
möjligtvis
mot
mycket
någon
någonting
något
några
när
nästa
ned
nederst
nedersta
nedre
nej
ner
ni
nio
nionde
nittio
nittionde
nitton
nittonde
nödvändig
nödvändiga
nödvändigt
nödvändigtvis
nog
noll
nr
nu
nummer
och
också
ofta
oftast
olika
olikt
om
oss
över
övermorgon
överst
övre

rakt
rätt
redan

sade
säga
säger
sagt
samma
sämre
sämst
sedan
senare
senast
sent
sex
sextio
sextionde
sexton
sextonde
sig
sin
sina
sist
sista
siste
sitt
sjätte
sju
sjunde
sjuttio
sjuttionde
sjutton
sjuttonde
ska
skall
skulle
slutligen
små
smått
snart
som
stor
stora
större
störst
stort
tack
tidig
tidigare
tidigast
tidigt
till
tills
tillsammans
tio
tionde
tjugo
tjugoen
tjugoett
tjugonde
tjugotre
tjugotvå
tjungo
tolfte
tolv
tre
tredje
trettio
trettionde
tretton
trettonde
två
tvåhundra
under
upp
ur
ursäkt
ut
utan
utanför
ute
vad
vänster
vänstra
var
vår
vara
våra
varför
varifrån
varit
varken
värre
varsågod
vart
vårt
vem
vems
verkligen
vi
vid
vidare
viktig
viktigare
viktigast
viktigt
vilka
vilken
vilket
vill