Romanian Stopwords

 

Romanian Stopwords

acea
aceasta
această
aceea
acei
aceia
acel
acela
acele
acelea
acest
acesta
aceste
acestea
aceşti
aceştia
acolo
acord
acum
ai
aia
aibă
aici
al
ăla
ale
alea
ălea
altceva
altcineva
am
ar
are

aşadar
asemenea
asta
ăsta
astăzi
astea
ăstea
ăştia
asupra
aţi
au
avea
avem
aveţi
azi
bine
bucur
bună
ca

căci
când
care
cărei
căror
cărui
cât
câte
câţi
către
câtva
caut
ce
cel
ceva
chiar
cinci
cînd
cine
cineva
cît
cîte
cîţi
cîtva
contra
cu
cum
cumva
curând
curînd
da

dacă
dar
dată
datorită
dau
de
deci
deja
deoarece
departe
deşi
din
dinaintea
dintr-
dintre
doi
doilea
două
drept
după
ea
ei
el
ele
eram
este
eşti
eu
face
fără
fata
fi
fie
fiecare
fii
fim
fiţi
fiu
frumos
graţie
halbă
iar
ieri
îi
îl
îmi
împotriva
în
înainte
înaintea
încât
încît
încotro
între
întrucât
întrucît
îţi
la
lângă
le
li
lîngă
lor
lui

mai
mâine
mea
mei
mele
mereu
meu
mi
mie
mîine
mine
mult
multă
mulţi
mulţumesc
ne
nevoie
nicăieri
nici
nimeni
nimeri
nimic
nişte
noastră
noastre
noi
noroc
noştri
nostru
nouă
nu
opt
ori
oricând
oricare
oricât
orice
oricînd
oricine
oricît
oricum
oriunde
până
patra
patru
patrulea
pe
pentru
peste
pic
pînă
poate
pot
prea
prima
primul
prin
puţin
puţina
puţină
rog
sa

săi
sale
şapte
şase
sau
său
se
şi
sînt
sîntem
sînteţi
spate
spre
ştiu
sub
sunt
suntem
sunteţi
sută
ta
tăi
tale
tău
te
ţi
ţie
timp
tine
toată
toate
tot
toţi
totuşi
trei
treia
treilea
tu
un
una
unde
undeva
unei
uneia
unele
uneori
unii
unor
unora
unu
unui
unuia
unul

vi
voastră
voastre
voi
voştri
vostru
vouă
vreme
vreo
vreun
zece
zero
zi
zice