Polish

 

Polish Stopwords

ach
aj
albo
bardzo
bez
bo
być
ci
cię
ciebie
co
czy
daleko
dla
dlaczego
dlatego
do
dobrze
dokąd
dość
dużo
dwa
dwaj
dwie
dwoje
dziś
dzisiaj
gdyby
gdzie
go
ich
ile
im
inny
ja

jak
jakby
jaki
je
jeden
jedna
jedno
jego
jej
jemu
jeśli
jest
jestem
jeżeli
już
każdy
kiedy
kierunku
kto
ku
lub
ma
mają
mam
mi
mną
mnie
moi
mój
moja
moje
może
mu
my
na
nam
nami
nas
nasi
nasz
nasza
nasze
natychmiast
nią
nic
nich
nie
niego
niej
niemu
nigdy
nim
nimi
niż
obok
od
około
on
ona
one
oni
ono
owszem
po
pod
ponieważ
przed
przedtem

sam
sama
się
skąd
tak
taki
tam
ten
to
tobą
tobie
tu
tutaj
twoi
twój
twoja
twoje
ty
wam
wami
was
wasi
wasz
wasza
wasze
we
więc
wszystko
wtedy
wy
żaden
zawsze
że