Latvian Stopwords

 

Latvian Stopwords

ārpus
šaipus
aiz
ap
apakš
apakšpus
arī
ar
ar
augšpus
būšu     
būs
būsi
būsiet
būsim
būt  
bet
bez
bijām
bijāt
bija
biji
biju
caur
dēļ
diemžēl
diezin
droši
esam
esat
esi
esmu
gan
gar
iekām
iekāms
iekš
iekšpus
iekam
iekams
ik
ir
it
itin
iz

ja
jau
jebšu
jeb
jel
jo

kļūšu
kļūs
kļūsi
kļūsiet
kļūsim
kļūst
kļūstam
kļūstat
kļūsti
kļūstu
kļūt
kļuvām
kļuvāt
kļuva
kļuvi
kļuvu
ka
kamēr
kaut
kolīdz
kopš
līdz
līdzko
labad
lai
lejpus

ne
nebūt
nedz
nekā
nevis
nezin
no
nu
otrpus
pār
pēc
pa
par
pat
pie
pirms
pret
priekš
starp

tādēļ
tālab
tāpēc
taču
tad
tak
tapāt
tapšu
tapi
taps
tapsi
tapsiet
tapsim
tapt
te
tiec
tiek
tiekam
tiekat
tieku
tikām
tikāt
tikšu
tik
tika
tikai
tiki
tikko
tiklīdz
tiklab
tiks
tiksiet
tiksim
tikt
tiku
tikvien
tomēr
topat
turpretī
turpretim
un
uz
vai
varēšu
varējām
varējāt
varēja
varēji
varēju
varēs
varēsi
varēsiet
varēsim
varēt
var
varat
viņpus
vien
vien
virs
virspus
vis
zem