Croatian

 

Croatian Stopwords

a
ako
ali
bi
bih
bila
bili
bilo
bio
bismo
biste
biti
bumo
da
do
duž
ga
hoće
hoćemo
hoćete
hoćeš
hoću
i
iako
ih
ili
iz
ja
je
jedna
jedne
jedno
jer
jesam
jesi
jesmo
jest
jeste
jesu
jim
joj
još
ju
kada
kako
kao
koja
koje
koji
kojima
koju
kroz
li
me
mene
meni
mi
mimo
moj
moja
moje
mu
na
nad
nakon
nam
nama
nas
naš
naša
naše
našeg
ne
nego
neka
neki
nekog
neku
nema
netko
neće
nećemo
nećete
nećeš
neću
nešto
ni
nije
nikoga
nikoje
nikoju
nisam
nisi
nismo
niste
nisu
njega
njegov
njegova
njegovo
njemu
njezin
njezina
njezino
njih
njihov
njihova
njihovo
njim
njima
njoj
nju
no
o
od
odmah
on
ona
oni
ono
ova
pa
pak
po
pod
pored
prije
s
sa
sam
samo
se
sebe
sebi
si
smo
ste
su
sve
svi
svog
svoj
svoja
svoje
svom
ta
tada
taj
tako
te
tebe
tebi
ti
to
toj
tome
tu
tvoj
tvoja
tvoje
u
uz
vam
vama
vas
vaš
vaša
vaše
već
vi
vrlo
za
zar
će
ćemo
ćete
ćeš
ću
što